แบบสำรวจความพอใจ

เพื่อความพึงพอใจสูงสุด พวกเราขอแนะนำให้ช่วยทำแบบสำรวจของชมรม
โดยข้อมูลที่รวบรวมได้เราจะนำเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาและนำไปปรับใช้ให้ดียิ่งขึ้น