ทีมงานของเรา

งานบริหารจัดการ

CCA0 (Zero)
(ผู้บริหารและผู้ดูแลระบบเว็บไซต์)

อีเมล์: [email protected]


งานรักษาการ

ConanxAi (Tan)
(ดูแลความเรียบร้อย-ทั่วไป)

อีเมล์: [email protected]

Kuma (Mee)
(ดูแลความเรียบร้อย-ทั่วไป)

อีเมล์: [email protected]

Denki (Zeer)
(ดูแลความเรียบร้อย-ทั่วไป-บัญชีทวิตเตอร์)

อีเมล์: [email protected]


งานภายใน

Bombam
(ที่ปรึกษา-ทั่วไป)

อีเมล์กลาง: [email protected]

Jack
(งานกิจกรรม-ทั่วไป)

อีเมล์กลาง: [email protected]

Junior
(งานกิจกรรม-ทั่วไป)

อีเมล์กลาง: [email protected]