เข้าร่วมกลุ่มโคนันกับพวกเรา

ร่วมสนทนาและถกทุกประเด็นเกี่ยวกับโคนันในกลุ่มไลน์คุณภาพที่เก่าแก่ที่สุดในไทย

นโยบายของกลุ่ม
Group Policy

 1. ชื่อบัญชีและภาพประจำตัวที่ใช้เข้าร่วมจะต้องไม่สื่อความหมายไปในทางที่ไม่ดี หรือก่อให้เกิดความไม่สบายใจกับสมาชิกคนอื่น
 2. ทางกลุ่มไม่ต้อนรับสมาชิกที่มีจุดประสงค์ในการเข้ามาเพื่อใช้กลุ่มเป็นช่องทางในการโฆษณาขายสินค้าหรือบริการ
 3. ทางกลุ่มไม่ต้อนรับสมาชิกที่มีวัตถุประสงค์เข้ามาสร้างความปั่นป่วน หรือก่อความไม่เรียบร้อย
 4. ห้ามนำข้อความการสนทนาในกลุ่มออกไปเผยแพร่ จนกว่าจะได้รับการอนุญาตจากทีมงานผู้ดูแล
 5. ขอแนะนำสมาชิกใหม่ให้แนะนำตัว เพื่อเป็นการทำความรู้จักและสานสันพันธ์กับสมาชิกคนอื่น
 6. ขอความร่วมมืองดใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพ หรือถ้อยคำที่ทำให้สมาชิกคนอื่นเกิดความไม่สบายใจ
 7. สมาชิกสามารถเชิญเพื่อนเข้ากลุ่มได้ แต่ไม่ได้รับอนุญาติให้ลบสมาชิกออกโดยพลการ
 8. ห้ามทำการแก้ไขกลุ่ม อาทิเช่น ชื่อกลุ่ม, รูปปก, คิวอาร์โค้ด, หรือแก้ไขลิงค์เข้ากลุ่ม
 9. ขอความร่วมมืองดแชร์สื่อหรือเนื้อหาที่ละเมิดสิขสิทธิ์ลงในกลุ่ม* (อนุโลมได้ในบางกรณี เช่น เพื่อการศึกษาหรืออ้างอิง)
 10. ขอความกรุณาไม่ให้มีการฝากเพจฝากร้านในกลุ่ม เว้นแต่ได้รับการอนุญาตแล้วเท่านั้น
 11. ขอให้หลีกเลี่ยงการพูดถึงเนื้อหาเชิงลามกหรือนาจารหากไม่จำเป็น
 12. ขอความกรุณางดเหยียดเพศ ชนชั้น เชื้อชาติ ศาสนา และรวมไปถึงรสนิยมและความชอบส่วนตัวของสมาชิกคนอื่น อย่างเช่นการเบียดเรือ หรือการดูถูก ดูหมิ่น ไม่ว่าจะเป็นการใช้ถ้อยคำที่เสียดสี หรือหยาบคาย
 13. ห้ามพูดถึงประเด็นทางการเมืองหรือเกี่ยวโยงกับพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ทุกประการ
 14. สมาชิกที่โดนเตือนมากกว่า 1 ครั้งอาจจะโดนลบออกจากกลุ่มโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเมื่อทำความผิดเดิมอีกครั้ง หรือโดนลบตั้งแต่ครั้งแรกหากทำความผิดร้ายแรง
 15. คำตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกๆกรณี
 16. สมาชิกที่ถูกลบออกจากกลุ่มสามารถขอยื่นอุทธรณ์ได้ แต่ไม่รับประกันว่าจะอนุมัติให้กลับเข้ามาอีกครั้งได้ทุกราย
 17. มีผลหลังจาก 10/9/63: เพื่อความเสถียรและความรวดเร็วในการโหลดแชท ขอความร่วมมือส่งรูปภาพในห้องแชทที่ได้จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น
 18. มีผลหลังจาก 10/9/63: ขอความกรุณาไม่ส่งสติกเกอร์ติดต่อกันเกิน 3 ครั้งขึ้นไป บทลงโทษพิจารณาตามความเหมาะสม


  

ผู้ดูแล
Moderators

Tan (แทน)

@ConanxAi

Kuma (หมี)

@Mr.K....

Jack (แจ๊ค)

@jacksp123

 สายด่วนถึงทีมงาน

ชื่อ© The Conan Club, TCC
www.theconanclub.com