เข้าร่วมกรุ้ปโคนันกับพวกเรา

ร่วมสนทนาและถกทุกประเด็นเกี่ยวกับโคนันในกรุ้ปไลน์คุณภาพที่เก่าแก่ที่สุดในไทย

กรุณาทราบก่อนเข้ากลุ่ม
Please note before joining our line group


 1. สมาชิกใหม่ควรแนะนำตัวให้ทุกคนและทีมงานได้รู้จักหลังเข้ากลุ่ม
  We recommend newbie to introduce themselves for the first time.
 2. สมาชิกสามารถเชิญเพื่อนเข้ากลุ่มได้แต่ห้ามลบสมาชิกออก
  Members can invite their friends to join the group, but they can not remove or kick anyone.
 3. ห้ามทำการแก้ไขกลุ่ม อาทิเช่น ชื่อกลุ่ม, รูปปก, คิวอาร์โค้ด, หรือแก้ไขลิงค์เข้ากลุ่ม
  Do not make any changes to group's properties such as Title, Cover Photo, QR-Code, Invitation URLs, and etc.
 4. งดขอหรือแชร์ช่องทางการรับชม/เข้าถึงสื่อผิดสิขสิทธิ์ในกลุ่ม
  Do not ask or share LC content.
 5. ขอความกรุณาไม่ให้มีการฝากเพจฝากร้านในกลุ่ม
  Avoid advertising fan-page or such in the group.
 6. เนื่องจากอายุเฉลี่ยของสมาชิกในกลุ่มส่วนมากยังน้อย จึงขอให้หลีกเลี่ยงการพูดถึงสื่อ 18+
  Due to the average age of members in this group, we do not prefer adults content such as porn or sexual related topic/media.
 7. ห้ามพูดถึงประเด็นทางการเมืองหรือเกี่ยวโยงกับพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ทุกประการ
  Do mention any topic regarding to the government or royal family.
 8. สมาชิกที่โดนเตือนมากกว่า 1 ครั้งอาจจะโดนลบออกจากกลุ่มโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเมื่อทำความผิดเดิมอีกครั้ง หรือโดนลบตั้งแต่ครั้งแรกหากทำความผิดร้ายแรง
  Members who have been given a warning more than once may get kicked out of the group if they do not follow the group's policy. Moreover, members who conduct a serious case may be dismissed immediately without warnings.
 9. คำตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
  Moderator's decision is final and can not be reverse.

ทีมงาน
Moderators


Kuma (หมี)

@Kuma52Hz

Tan (แทน)

@Tan Wechagarn (อกส.)

Jack (แจ๊ค)

@Jack Sparrows

เลือกเข้ากลุ่ม
Select group


Line Squre กลุ่มหลัก

การสนทนาส่วนใหญ่เกิดในนี้

Basic Line Group

ไม่แนะนำ เนื่องจากย้ายไปสแควร์แล้ว

© The Conan Club, TCC
www.theconanclub.com