สนันสนุนเว็บของเรา

คำเตือน : สมาชิกทุกคนมีสิทธิที่จะไม่บริจาค และคนที่จะบริจาคต้องเต็มใจเท่านั้น (ทางเราไม่มีการบังคับใดๆทั้งสิ้น)

โปรดทราบเอาไว้ว่า สมาชิกที่ได้สนันสนุนไปจะไม่ได้มีสิทธิพิเศษเหนือกว่าสมาชิกทั่วไปแต่อย่างใด(ยกเว้นการเข้าถึงกระทู้พิเศษ)

ไม่ว่าคุณจะบริจาคมากหรือน้อยแค่ไหนคุณยังต้องปฎิบัติตามกฎของบอร์ดเหมือนเดิม หากคุณกระทำความผิดคุณก็ยังจะได้รับบทลงโทษตามเดิมเหมือนสมาชิกทั่วไป

สุดท้ายนี้เราขอย้ำอีกครั้งว่าเราไม่ได้บังคับ-ชักชวนหรือโน้มน้าวให้คุณมาช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ถ้าคุณต้องการที่จะช่วยนั่นก็ขึ้นอยู่กับความเต็มใจของตัวคุณเองและตามกำลังทรัพย์ของคุณ

**จำนวนเงินที่ได้บริจาคไปแล้วจะไม่สามารถยกเลิกหรือเรียกคืนได้ **

เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบหลังการบริจาค

หลังจากบริจาคเสร็จเราขอแนะนำให้คุณแจ้งให้ทีมงานทราบ ที่นี่
โดยระบุรายละเอียดเพียง คร่าวๆ เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น

แจ้งการบริจาค

ชื่อผู้บริจาค xxxxxx xxxxxxxxx

จำนวน xxxx บาท ผ่านทาง xxxxxxxx

ไอดีเว็บอร์ด xxxxxxxx อีเมล์ xxxxxx@xxxx.xxx เบอร์ติดต่อ xxx-xxx-xxxx

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเว็บ theconanclub.com

ค่าใช้จ่าย
(ต่อเดือน)
ค่าใช้จ่าย
(ต่อปี)
ค่าใช้จ่าย
(ยอดที่ต้องจ่ายใน 1 ปี)
ค่าเซิฟเวอร์ (VPS) 1,100 บาท - 13,200 บาท
ค่าโดเมน (theconanclub.com) - 650 บาท 650 บาท
ค่าธรรมเนียมระบบส่งอีเมล์ (SMTP Server) ** - -
ค่าธรรมเนียมระบบแจ้งเตือน (Push Notification API) ** - -
รวมยอด 1,100 บาท 650 บาท 13,850 บาท

© The Conan Club, TCC
www.theconanclub.com